SOiSK – Protokoły sieciowe

Protokoły warstwy sieciowej:

 • IP – Internet Protocol
 • ICMP – Internet Control Message Protocol
 • IPX/SPX – Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange
 • NetBEUI – NetBIOS Extended User Interface
 • Apple Talk

Protokoły warstwy transportowej:

 • TCP – Transmission Control Protocol
 • UDP – User Datagram Protocol

Protokoły warstwy aplikacji:

 • FTP – File Transport Protocol
 • HTTP – Hypertext Transfer Protocol
 • SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
 • POP3 – Post Office Protocol v3
 • IMAP – Internet Message Access Protocol
 • DNS – Domain Name System
 • TFTP – Trivial File Transfer Protocol

Instytucje nadzorujące przydzielanie adresów IP i nazw domen:

 • IANA – Internet Assigned Numbers Authority
 • ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 • NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

MAC – Media Access Control – sterowanie dostępem do nośnika – zapewnia dostęp do sieci LAN i współpracuje przede wszystkim z warstwą fizyczną (jest częścią warstwy łącza danych obsługującą mechanizm wielodostępu do nośnika-kabla w sieci LAN – kto kiedy może nadawać).

Adres MAC – adres fizyczny na stałe zapisany w pamięci ROM karty sieciowej. Unikalny na całym świecie. Składa się z 48 bitów. Pierwsze 24 bity identyfikuje pule przydzielaną producentom kart sieciowych i innych urządzeń.

ARP – Address Resolution Protocol – protokół umożliwiający zamianę adresu IP na adres MAC urządzenia docelowego w sieci LAN. Gdy dany komputer chce wysłać coś do innego urządzenia znajdując się w sieci LAN i posiadając jedynie adres IP, najpierw nadje on ramkę/pakiet ARP z pytaniem o adres MAC urządzenia o podanym IP i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od dowolnego urządzenia w sieci nadaje właściwą ramkę z adresem MAC, IP oraz właściwymi danymi do urządzenia docelowego.

IP – Internet Protocol – odpowiada za przesyłanie pakietów między użytkownikami sieci (np. Internetu). Jego podstawowymi funkcjami są: określanie i tworzenie struktury pakietu, określanie schematu adresowania logicznego IP, kierowanie ruchem pakietów w sieci (funkcja routera).