Opracowanie pytań na obronę MGR INF ISK 2019

S1. Modelowanie sieci komputerowych z wykorzystaniem przepływów wieloskładnikowych

Rozwiązywanie problemu optymalizacji sieci polega na: sformułowaniu problemu, jego zmodelowaniu (stworzeniu opisu matematycznego) oraz jego optymalizacji.

Topologia sieci komputerowej zazwyczaj modelowana jest w postaci grafu, którego wierzchołkami są urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, komputery, etc.), a krawędziami media transmisyjne. Grafy te posiadają ograniczenia zarówno na węzłach, jak i na krawędziach – np. przepustowość.

Topologię sieci optymalizuje się zgodnie z funkcją celu, którą może być np.: minimalizacja kosztów budowy sieci albo zwiększenie niezawodności sieci.

Czytaj dalej Opracowanie pytań na obronę MGR INF ISK 2019

Inżynieria Oprogramowania – opracowanie zagadnień na egzamin

Definicja Inżynierii Oprogramowania
Wiedza techniczna dotycząca faz cyklu życia projektu, mająca na celu uzyskanie wysokiej jakości oprogramowania.

Przyczyny Kryzysu Oprogramowania

  • Duża złożoność systemów informatycznych
  • Niepowtarzalność przedsięwzięć
  • Nieprzejrzystość procesu budowy oprogramowania
  • Pozorna łatwość wytwarzania i dokonywania poprawek

Definicja projektu
Zarządzany zbiór zadań zmierzających do jednego celu, wykonywany przy określonych ograniczeniach.

Cykl życia projektu (SDLC – System Development Life Cycle) – sekwencja następujących po sobie faz projektowych, zmierzających do wytworzenia oprogramowania

Czytaj dalej Inżynieria Oprogramowania – opracowanie zagadnień na egzamin