SOiSK – Sieci komputerowe

Podział sieci ze względu na wielkości:

  • LAN – Local Area Network
  • MAN – Metropolian Area Network
  • WAN – Wide Area Network

Huby i Switche pozwalają podłączyć do sieci wiele urządzeń w topologii gwiazdy – każde urządzenie podłączone jest do switcha/huba osobnym kablem.

Hub/Koncentrator – Przesyła wszystko co odbierze na pozostałe porty – do innych urządzeń/komputerów/kart sieciowych. Nazywany też wzmacniakiem/repeaterem bo wzmacnia sygnał przed wysłaniem i pozwala na powiększenie zasięgu sieci (dla 10/100/1000 Mbps Eth do 100 Mbit na każdy kabel). Jeśli w danym czasie nadają 2 różne urządzenia, następuje kolizja i transmisja się nie udaje – jak w krótkofalówkach.

Switch/Przełącznik – Utrzymuje tablicę MAC łączącą adresy MAC (fizyczne) kart sieciowych oraz numery fizycznych portów/gniazdek w przełączniku. Po odebraniu ramki (jednostki) danych sprawdza znajdujący się w niej docelowy adres MAC i wyszukuje go w tablicy a następnie przesyła jedynie na port do którego podłączona jest karta sieciowa posiadająca ten adres. Na etapie uczenia się adresów – zaraz po włączeniu, ramki rozsyłane są na wszystkie porty, ale kolizje i tak nie są możliwe jak w przypadku koncentratora i transmisja jest pełno dupleksowa – tzn. istnieje kanał odbiorczy i nadawczy o pełnej prędkości. W przypadku koncentratora transmisja jest półdopleksowa – istnieje tylko 1 kanał odbiorczo-nadawczy. Wpisy w tablicy są co jakiś czas usuwane i przełącznik uczy się danych adresów/portów na nowo.
Czytaj dalej SOiSK – Sieci komputerowe