Inżynieria Oprogramowania – opracowanie zagadnień na egzamin

Definicja Inżynierii Oprogramowania
Wiedza techniczna dotycząca faz cyklu życia projektu, mająca na celu uzyskanie wysokiej jakości oprogramowania.

Przyczyny Kryzysu Oprogramowania

  • Duża złożoność systemów informatycznych
  • Niepowtarzalność przedsięwzięć
  • Nieprzejrzystość procesu budowy oprogramowania
  • Pozorna łatwość wytwarzania i dokonywania poprawek

Definicja projektu
Zarządzany zbiór zadań zmierzających do jednego celu, wykonywany przy określonych ograniczeniach.

Cykl życia projektu (SDLC – System Development Life Cycle) – sekwencja następujących po sobie faz projektowych, zmierzających do wytworzenia oprogramowania

Czytaj dalej Inżynieria Oprogramowania – opracowanie zagadnień na egzamin