Opracowanie pytań na obronę MGR INF ISK 2019

S1. Modelowanie sieci komputerowych z wykorzystaniem przepływów wieloskładnikowych

Rozwiązywanie problemu optymalizacji sieci polega na: sformułowaniu problemu, jego zmodelowaniu (stworzeniu opisu matematycznego) oraz jego optymalizacji.

Topologia sieci komputerowej zazwyczaj modelowana jest w postaci grafu, którego wierzchołkami są urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, komputery, etc.), a krawędziami media transmisyjne. Grafy te posiadają ograniczenia zarówno na węzłach, jak i na krawędziach – np. przepustowość.

Topologię sieci optymalizuje się zgodnie z funkcją celu, którą może być np.: minimalizacja kosztów budowy sieci albo zwiększenie niezawodności sieci.

Czytaj dalej Opracowanie pytań na obronę MGR INF ISK 2019