Architektura Komputerów 2 – Laboratorium nr 1 – Podstawy pisania programów w języku Asembler

1. Wprowadzenie do Linuksa i pracy w laboratorium

W trakcie zajęć zapoznaliśmy się z podstawami poruszania się w środowisku Linux – poleceniami mkdir, cd, touch, pwd, whoami, cat, ls, mv, rm, cp, adresowaniem względnym i bezwzględnym oraz edytorami vim, mcedit i nano. Omówiliśmy także sposób zdalnego logowania się do laboratoryjnego serwera na którym wykonywać będziemy zadania. Ponieważ w sprawozdaniu opisać mieliśmy jedynie nowe dla nas zagadnienia, a ja na co dzień korzystam z systemu Linux, pozwolę sobie pominąć tą część.

2. Kompilacja w konsoli, linkowanie, program make i plik Makefile

Aby przećwiczyć kompilację programów w konsoli, napisaliśmy prosty program wyświetlający napis “Hello World!” w języku C i skompilowaliśmy go ręcznie wywołując polecenia:

gcc -c plik.c
gcc -o plik plik.o

Czytaj dalej Architektura Komputerów 2 – Laboratorium nr 1 – Podstawy pisania programów w języku Asembler