Specjalizacja – Znaczniki HTML

 • <!DOCTYPE> – definiuje wersja HTML, musi być na samym początku dokumentu, np. <!DOCTYPE html5>
 • <html> – informuje przeglądarkę że plik zawiera dokument HTML.
 • <body> – część dokumentu wyświetlana przez przeglądarkę
 • <h1> do <h6> – nagłówki
 • <p> – akapit
 • <br> – nowa linia
 • <hr> – linia pozioma
 • <!-- komentarz --> – komentarz
 • <b>, <strong> – pogrubienie
 • <i> – pochylenie
 • <em> – wyróżnienie
 • <big> – większa czcionka
 • <small> – mniejsza czcionka
 • <sup> – indeks dolny
 • <sub> – indeks górny
 • <bdo dir="rtl"> – od prawej do lewej
 • <dfn> – definicja (CSS)
 • <u> – podkreślenie
 • <pre> – zachowanie odstępów i łamania wiersza (używany zazwyczaj z code)
 • <code> – kod
 • <tt> – czcionka o stałej szerokości
 • <kbd> – kod programu
 • <var> – zmienna

<!-- cut cut cut -->

 • <samp> – kolejny kod
 • <plaintext>, <listing>, <xmp> – jak pre
 • <acronym title="abc"> – tytuł po najechaniu myszą
 • <address> – adres (CSS)
 • <blockquote>, <q> – cytat (CSS)

Specjalizacja – Wstęp do języka HTML

HTML
HTML – Hyper Text Markup Language – hipertekstowy język znaczników wykorzystywany do tworzenia stron WWW. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego o rozszerzeniu .htm (MS FrontPage) lub .html (reszta świata).

Edytory HTML
Dzielą się na tekstowe (lepsze) i graficzne (gorsze):

 • FrontPage
 • Pajęczek
 • HomeSite
 • Hotdog (mniam)

Ramy dokumentu

<html>
<head>
<title>Tytuł</title>
</head>
<body>
Treść
</body>
</html>

Specjalizacja – Formy ograniczeń

Trialware – rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni). Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne. Po upływie ustalonego czasu, jedyną rzeczą, na którą pozwoli program to rejestracja albo usunięcie z dysku twardego.

Demo – celowo zubożona przez autorów wersja programu, która jest udostępniana za darmo (np. poprzez internet).

Adware – oprogramowanie, za którego użytkowanie jego autor nie pobiera opłaty. Zamiast tego program wyświetla banery reklamowe. Wiele programów sprzedawanych na licencji shareware, które niegdyś po wygaśnięciu okresu testowego przestawały dzialać przekształcanych jest w produkty typu adware. Adware często zachowuje opcje kupienia programu i pozbycia się reklam, które pobierane z internetu obniżają szybkość połączenia, a także niejednokrotnie zaburzają działanie systemu operacyjnego.

Postcardware – rodzaj licencji oprogramowania wywodzący się od Freeware i Shareware. Używany przez autorów, którzy udostępniają swoje programy za darmo: w zamian za to oczekują, że użytkownik przyśle im kartkę pocztową (najczęściej z miejscowości, w której mieszka). Wymóg ten bywa mniej lub bardziej kategoryczny w zależności od konkretnej licencji. Niektóre uzależniają od tego legalność używania programu, inne pozostawiają to dobrej woli użytkownika jako sposób na wyrażenie wdzięczności autorowi.

Specjalizacja – Podstawowe rodzaje licencji

Freeware – licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa jedynie do użytku domowego).

Public domain – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.

Shareware – to rodzaj licencji programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat z pewnymi ograniczeniami lub z niewielkimi opłatami do wypróbowania przez użytkowników. Czasami po okresie próbnym (wersja trial) lub po określonej liczbie uruchomień (limit uruchomień) za taki program trzeba płacić lub zrezygnować z korzystania z niego.

Licencja GNU GPL – zasady licencyjne określone przez konsorcjum Free Software Foundation, zakazujące redystrybucji oprogramowania w formie czysto binarnej. Jeżeli ktoś wprowadza do obiegu oprogramowanie zawierające jakąkolwiek część podlegającą licencji GPL, to musi udostępnić wraz z każdą dystrybucją binarną jej postać źródłową.

Licencja grupowa – rodzaj licencji zezwalającej na użytkowanie oprogramowania w sieci lub w zestawie komputerów, np. w szkole lub w pracowni, określającej maksymalną liczbę stanowisk, na których wolno zainstalować objęte nią oprogramowanie. Odmianą licencji grupowej jest licencja sieciowa (network licence).

Licencja jednostanowiskowa – licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach. Licencja jednostanowiskowa, jak każda, nie zabrania sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania.

Licencja na obszar – to określenie umowy między producentem oprogramowania a nabywcą, uprawniająca go do sporządzenia określonej liczby kopii zakupionego oprogramowania na swój własny użytek. Takie rozwiązanie jest czasem stosowane przez firmy korzystające z sieci lokalnych LAN, umożliwiając wykorzystanie oprogramowania na wielu stanowiskach komputerowych ponosząc przy tym mniejsze koszty.