SOiSK – Maska podsieci

Maska podsieci służy do podziału sieci na podsieci.

Maski domyślne

Klasa Binarnie Dziesiętnie
A 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0
B 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0
C 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0

Przykłady dla klasy C

Dziseiętnie Binarnie Ilość
podsieci
Ilość
hostów
Notacja
CIDR
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 1 254 /24
255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 2 126 /25
255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 4 62 /26
255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 8 30 /27
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 16 14 /28
255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 32 6 /29
255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 64 2 /30
255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 128 1 /31

SOiSK – Adresacja IP

Każde urządzenie podłączone do sieci musi mieć identyfikator (niepowtarzalny numer) – np. adres IP. Adres IP jest adresem logicznym. W sieci występują także adresy fizyczne – np. adresy MAC. Adres fizyczny jest nadawany na etapie produkcji. Adres logiczny jest nadawany przez admina sieci lub automatycznie przez DHCP.

Sprawdzenie adresu IP i MAC – w cmd: ipconfig /all

Nadawanie adresu IP przez administratora
Konfiguracje karty sieciowej wykonujemy w panelu sterowania – wpisujemy adres IP każdego urządzenia, maskę podsieci, bramę domyślną i serwery DNS. Wymienione powyżej dane wprowadzamy we właściwościach protokołu IPv4, we właściwościach połączenia sieciowego, w aplecie Połączenia sieciowe, w panelu sterowania z konta z uprawnieniami administratora.

Prywatne adresy IP
Prywatne adresy IP mogą być użyte w każdej prywatnej sieci i nie są widoczne z zewnątrz. Router zamienia je na jeden lub kilka adresów publicznych które przypisane są do jego karty sieciowej podczas wysyłania i z powrotem na adresy prywatne podczas odbierania – mechanizm NAT.

Klasa A adresów prywatnych: 10.0.0.0 do 10.255.255.255
Klasa B adresów prywatnych: 172.16.0.0 do 172.31.255.255
Klasa C adresów prywatnych: 192.168.0.0 do 192.168.255.255