SOiSK – Sieci komputerowe

Podział sieci ze względu na wielkości:

 • LAN – Local Area Network
 • MAN – Metropolian Area Network
 • WAN – Wide Area Network

Huby i Switche pozwalają podłączyć do sieci wiele urządzeń w topologii gwiazdy – każde urządzenie podłączone jest do switcha/huba osobnym kablem.

Hub/Koncentrator – Przesyła wszystko co odbierze na pozostałe porty – do innych urządzeń/komputerów/kart sieciowych. Nazywany też wzmacniakiem/repeaterem bo wzmacnia sygnał przed wysłaniem i pozwala na powiększenie zasięgu sieci (dla 10/100/1000 Mbps Eth do 100 Mbit na każdy kabel). Jeśli w danym czasie nadają 2 różne urządzenia, następuje kolizja i transmisja się nie udaje – jak w krótkofalówkach.

Switch/Przełącznik – Utrzymuje tablicę MAC łączącą adresy MAC (fizyczne) kart sieciowych oraz numery fizycznych portów/gniazdek w przełączniku. Po odebraniu ramki (jednostki) danych sprawdza znajdujący się w niej docelowy adres MAC i wyszukuje go w tablicy a następnie przesyła jedynie na port do którego podłączona jest karta sieciowa posiadająca ten adres. Na etapie uczenia się adresów – zaraz po włączeniu, ramki rozsyłane są na wszystkie porty, ale kolizje i tak nie są możliwe jak w przypadku koncentratora i transmisja jest pełno dupleksowa – tzn. istnieje kanał odbiorczy i nadawczy o pełnej prędkości. W przypadku koncentratora transmisja jest półdopleksowa – istnieje tylko 1 kanał odbiorczo-nadawczy. Wpisy w tablicy są co jakiś czas usuwane i przełącznik uczy się danych adresów/portów na nowo.

Istnieją 2 typy przełączników:

 • Store and forward – taki przełącznik najpierw odbierze całą ramkę, umieści ją w pamięci cache i dopiero prześle dalej (sprawdzając wcześniej poprawność sumy kontrolnej).
 • Cut-throught – po odebraniu adresu MAC docelowej karty sieciowej, znajdującego się zaraz na początku ramki, ramka jest przesyłana do odpowiedniego portu – poprawność sumy kontrolnej nie jest sprawdzana, ale przełącznik działa dużo szybciej – niższe pingi w LAN-ie.

RJ-45 – końcówka/wtyczka w sieci LAN Ethernet – 8 przewodów/4 pary* – 4 przewody używane w sieciach 10 i 100 Mbps, a 8 w sieciach 1000 Mbps.

RJ-11 – wtyczka telefoniczna – 2 przewody/1 para*

* – para przewodów + i – skręconych razem w skrętce. Skręcenie niweluje wypromieniowywanie energii z kabla i interferencja, przez co sieć może być dłuższa.

Warstwy modelu ISO/OSI:

 • 1. Fizyczna
 • 2. Łącza danych
 • 3. Sieciowa/międzysieciowa
 • 4. Transportowa
 • 5. Sesji
 • 6. Prezentacji
 • 7. Aplikacji

Topologie sieciowe:

IPv4:

Przykładowy adres: 192.168.128.100
Składa się z 32 bitów.

Dawne klasy IPv4:

 • A1.0.0.0127.255.255.255
 • B128.0.0.0191.255.255.255
 • C192.0.0.0223.255.255.255
 • D223.0.0.0239.255.255.255
 • E240.0.0.0255.255.255.255

IPv6:

Przykładowy adres: 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a (8 a nie 6 części)
Składa się ze 128 bitów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *