Teoria obwodów – Ćwiczenia 1 – Podstawy praw Ohma i Kirchhoffa

I prawo Kirchoffa – Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

II prawo Kirchoffa – W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.

Prawo Ohma

 • R – Rezystancja/Opór [Ohm]
 • G – Konduktancja/Przewodnictwo [Siemens]
 • U – Napięcie [Volt]
 • I – Natężenie [Amper]
 • P – Moc [Wat]
R=U/I [Ohm=V/A]
U=R*I [V=Ohm*A]
I=U/R [A=V/Ohm]

P=U*I [W=V*A]
U=P/I [V=W/A]
I=P/U [A=W/V]

G=1/R
G=I/U [S=A/V]
U=I/G [V=A/S]
I=G*U [A=S*V]

Czytaj dalej Teoria obwodów – Ćwiczenia 1 – Podstawy praw Ohma i Kirchhoffa