UTK – Karty graficzne

Terminów adapter i karta można w założeniu używać zamiennie. Różnica pomiędzy kartą a adapterem polega na tym że karta jest urządzeniem wymiennym które montujemy w gnieździe magistrali rozszerzającej (slot), natomiast adapter może być umieszczony na stałe na płycie głównej.

Rodzaje kart graficznych:

 • MDA – Monochrome Display Adapter
 • HGC – Herkules Graphics Card
 • CGA – Color Graphics Adapter (4 kolory)
 • EGA – Enhanced Graphics Adapter (16 kolorów)
 • VGA – Video Graphics Array (256 kolorów)
 • SVGA – Super VGA

GUI – Graphics User Interface

Karty akceleratorowe – Wykonuje proste operacje, takie jak rysowanie prostokątów lub przenoszenie obszarów. Odciąża w ten sposób magistrale systemową, bo przy prostych operacjach, procesor nie musi przesyłać wygenerowanego obrazu do karty, a jedynie krótkie polecenie.

Karty koprocesorowe – mają procesor i pamięć. Mogą wykonywać bardziej skomplikowane operacje.

Typy kart graficznych:

 • Bufor ramki – karta graficzna tworząca sygnały sterujące dla monitora, nie uczestnicząca w procesie tworzenia obrazu.
 • Akcelerator graficzny 2D/3D – karta która, na żądanie systemu, tworzy obraz oraz generuje sygnały sterujące. Od strony systemu widziana jest ona jako układ wejścia/wyjścia współadresowalny z pamięcią operacyjną. Akceleratory 3D używają przerwań.

Tryby pracy kart graficznych:

 • Tryb tekstowy – W tym trybie, karta graficzna interpretuje zawartość pamięci graficznej, jako kody znaków (ASCII). Informacje o tym które piksele mają być zapalone, a które wygaszone, pochodzą z generatora obrazów, który korzysta z matrycy znaków.
 • Tryb graficzny – W tym trybie, karta graficzna interpretuje zawartość pamięci graficznej, jako informacje, które piksele mają być zapalone/zgaszone.

Schemat blokowy karty graficznej:
utk-2-14

TRYB TEKSTOWY

Kod znaku w pamięci wideo karty graficznej pracującej w trybie znakowym, w kolorze:
utk-2-16

Kody kolorów:
utk-t-2-4

Pamięć potrzebna do przechowania zawartości całego ekranu:
25*80*2B = 4000B ~~ 4kB

TRYB GRAFICZNY

Schemat karty EGA:
utk-2-19

Schemat karty VGA:
utk-2-21

Tryby pracy karty VGA:
utk-t-2-5

Tryby pracy karty SVGA:
utk-t-2-7-1
utk-t-2-7-2

Oznaczenia rozdzielczości:
utk-t-2-8

Porównanie:
utk-t-2-9-1
utk-t-2-9-2

KARTY AKCELERATOROWE/KOPROCESOROWE

Karty które wykonują obliczenia związane z generowaniem obrazu na żądanie CPU. Np. przesunięcie obszaru, rysowanie prostokątu, itp.

Przyczyny powstania:

 • Konieczność przesyłania dużej ilości info przez magistralę łączącą procesor z kartą
 • Duże obciążenie procesora obliczeniami związanymi z tworzeniem i zmianami treści obrazu

2D

Schemat akceleratora 2D:
utk-2-25

3D

Etapy tworzenia grafiki 3D:

 • obliczanie geometrii obrazu (geometry calculations):
  – podział obiektów na wielokąty
  – pozycjonowanie wielokątów
 • tworzenie obrazu na ekranie (rendering):
  – ustalanie widoczności i przesłaniania się obiektów
  – nakładanie tekstur na powierzchnie obiektów
  – cieniowanie, symulowanie ziarnistości i powierzchni
  – dodawanie efektów specjalnych (dym, mgła, przeźroczystość)

Z-buffor – Dla każdego punktu tworzącego obraz, oprócz info o wyglądzie (kolor), przechowywane jest także info o jego położeniu na scenie 3D. Z to głębokość, a Z-buffor, przechowuje tą wartość.

MIP-mapping – nakładanie tekstur o różnych rozdzielczościach w zaleliście od odległości.

NVIDIA SLI
ATI Cross Fire

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *