SOiSK – Metody dostępu do Internetu

Modem analogowy – urządzenie które zamienia dane cyfrowe pochodzące z komputera na elektryczny sygnał analogowy (modulacja) i odwrotne (demodulacja). Modem może być podłączony w gniazdach na płycie głównej np. ISA, PCI. Modemy zewnętrzne mogą być podłączone za pomocą portu szeregowego COM lub USB.

ISDN – Integrated Services Digital Network – sieć cyfrowa z integracja usług. Pozwala na wykorzystanie infrastruktury telefonii stacjonarnej do cyfrowej transmisji danych. Dostępne są 2 rodzaje interfejsów – podstawowy – BRI i pierwotny – PRI.

SDI – Szybki Dostęp do Internetu, Stały Dostęp do Internetu. Usługa TP polegająca na udostępnianiu klientom terminalu HIS – Home Internet Solution, który za pomocą analogowe linii telefonicznej łączył się z odpowiednim urządzeniem w centrali telefonicznej. SDI oferował stały dostęp do Internetu, stały adres IP i szybkość 115,2 kbps.

DSL – Digital Subscriber Line to rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Technologie te korzystają z przewodów telefonicznych do transmisji danych i połączeń głosowych.

ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line – najczęściej używana odmiana DSL (w dawnych czasach).

Modem kablowy – dostęp do internetu uzyskuje się dzięki usługom oferowanym przez dostawców TV kablowej.

Łącze dzierżawione – to łącze stale realizowane przez linie tel wydzielona z normalnej sieci telekomunikacyjnej i wynajęte abonentowi tylko na jego wewnętrzne potrzeby.

Frame Relay – siec używana do łączenia odległych sieci lokalnych. Informacja jest dzielona na ramki o zmiennej długości które przenoszą dane miedzy sieciami.

Łącza bezprzewodowe – do transmisji danych w sieciach bezprzewodowych wykorzystywane są fale radiowe. Miejsca dostępu nazywane są hotspotami. Bezprzewodowy dostęp do Internetu realizowany jest przez operatorów telefonii komórkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *