SOiSK – Metody dostępu do Internetu

Modem analogowy – urządzenie które zamienia dane cyfrowe pochodzące z komputera na elektryczny sygnał analogowy (modulacja) i odwrotne (demodulacja). Modem może być podłączony w gniazdach na płycie głównej np. ISA, PCI. Modemy zewnętrzne mogą być podłączone za pomocą portu szeregowego COM lub USB.

ISDN – Integrated Services Digital Network – sieć cyfrowa z integracja usług. Pozwala na wykorzystanie infrastruktury telefonii stacjonarnej do cyfrowej transmisji danych. Dostępne są 2 rodzaje interfejsów – podstawowy – BRI i pierwotny – PRI.

SDI – Szybki Dostęp do Internetu, Stały Dostęp do Internetu. Usługa TP polegająca na udostępnianiu klientom terminalu HIS – Home Internet Solution, który za pomocą analogowe linii telefonicznej łączył się z odpowiednim urządzeniem w centrali telefonicznej. SDI oferował stały dostęp do Internetu, stały adres IP i szybkość 115,2 kbps.

DSL – Digital Subscriber Line to rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Technologie te korzystają z przewodów telefonicznych do transmisji danych i połączeń głosowych.

ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line – najczęściej używana odmiana DSL (w dawnych czasach).

Modem kablowy – dostęp do internetu uzyskuje się dzięki usługom oferowanym przez dostawców TV kablowej.

Łącze dzierżawione – to łącze stale realizowane przez linie tel wydzielona z normalnej sieci telekomunikacyjnej i wynajęte abonentowi tylko na jego wewnętrzne potrzeby.

Frame Relay – siec używana do łączenia odległych sieci lokalnych. Informacja jest dzielona na ramki o zmiennej długości które przenoszą dane miedzy sieciami.

Łącza bezprzewodowe – do transmisji danych w sieciach bezprzewodowych wykorzystywane są fale radiowe. Miejsca dostępu nazywane są hotspotami. Bezprzewodowy dostęp do Internetu realizowany jest przez operatorów telefonii komórkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *