SOiSK – Adresowanie IPv6

Protokoł IPv6 został wprowadzony ze względu na wyczerpanie się dostępnej puli adresów IPv4. Adresy IPv6 maja długość 128 bitów. Ilość adresów to to 2 ^ 128 (3.4 * 10 ^ 38). IPv6 nie jest zgodny z IPv4. Mogą ze sobą współdziałać. Adresy IPv6 dzielą się na 16 bitowe fragmenty oddzielone dwukropkami. Każdy 16 bitowy blok to czterocyfrowa liczba heksadecumalna. Przykładowy adres: 21da:00d3:0000:2f3b:02aa:00ff:fe289c5a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *