Architektura Komputerów 2 – Laboratorium nr 3 – Dostęp do plików przez wywołania systemowe

Obsługa plików Linuksowymi wywołaniami systemowymi

Aby odczytać lub zapisać dane do pliku, z poziomu języka Asembler, musimy posłużyć się wywołaniami systemowymi otwierającymi plik do odczytu i/lub zapisu oraz, po skończonej pracy z plikiem, zamykającymi go, a następnie odczytać lub zapisać dane w sposób identyczny jak ma to miejsce w przypadku odczytu danych od użytkownika z klawiatury lub wyświetlania komunikatów na ekran. Zamiast strumieni (wirtualnych plików) STDIN i STDOUT podaje się tutaj identyfikator otwartego pliku. Podczas otwierania pliku należy wyspecyfikować co zamierzamy z nim zrobić – plik możemy otworzyć tylko do odczytu, do zapisy, do zapisu i odczytu, do dopisywania, etc. W przypadku gdy spróbujemy otworzyć nieistniejący plik do zapisu, plik ten może zostać utworzony. Należy wtedy sprecyzować z jakimi prawami dostępu ma on zostać utworzony podając ich wartość liczbową.

Przykład zapisu do pliku:

Ponieważ w systemach Unixowych pliki są sposobem reprezentacji wielu rzeczy – np. gniazd lub procesów. W podobny sposób, do przedstawionego powyżej, można by otworzyć np. gniazdo TCP/UDP i nawiązać komunikację przez sieć.

Zadanie 1 – Program konwertujący podaną przez użytkownika liczbę heksadecymalną na system ósemkowy korzystający z własności baz skojarzonych

Program wczytuje wejściowy ciąg heksadecymalny mający do 1024 cyfr heksadecymalnych z pliku in.txt (umieszczonego w tym samym folderze z którego uruchomiony jest program) do bufora in. Następnie następuje zamiana cyfr heksadecymalnych z wczytanego ciągu na wartość liczbową i zapisanie kolejnych bajtów utworzonych z par cyfr heksadecymalnych do bufora value. Dalej, korzystając z własności baz skojarzonych, program pobiera po 3 kolejne bajty (24 bity) bufora wartości do rejestru RAX i odpowiednio go przesuwając w zagnieżdżonej pętli oraz odczytując po 3 bity i dodając do nich wartość znaku ASCII cyfry ‘0’, koduje wartości kolejnych cyfr ósemkowych. Są one zapisywane do bufora out, a dalej, po zakończeniu dekodowania, wyświetlane.

Zadanie 2 – Program konwertujący liczbę podaną w systemie czwórkowym na zapis binarny

Program jest modyfikacją opisanego uprzednio kodu z zadania domowego. Zasadniczo działanie programu jest identyczne, jednak tym razem w pętli dekodującej, odczytywane są jedynie pełne bajty, a zagnieżdżona pętla wywoływana jest 8 razy – tak aby zdekodować wszystkie bity z osobna.

Szczegółowy opis działania programu ujęty został w komentarzach w kodzie:

Zadanie 3 – Program dodający dwie podane przez użytkownika liczby heksadecymalne

Program wczytuje podane przez użytkownika ciągi znaków heksadecymalnych do buforów ascii_in1 oraz ascii_in2. Następnie podobnie jak w zadaniu pierwszym, następuje zdekodowanie tych ciągów heksadecymalnych do postaci bajtowej w buforach value_in1 i value_in2. Dalej obie liczby, bajt po bajcie, dodawane są z obsługą propagacji przeniesienia. Przed pierwszym dodawaniem, za pomocą instrukcji clc czyszczona jest flaga przeniesienia z poprzedniej pozycji. Ponieważ ta sama flaga w rejestrze flagowym modyfikowana jest przez instrukcję porównania – cmp, po dodaniu liczb, rejestr flagowy umieszczany jest na stosie, a przed dodaniem jego wartość jest ze stosu pobierana. Wynik dodawania umieszczany jest w buforze value_out. Po dodaniu liczb, zawartość tego bufora konwertowana jest ponownie na zapis heksadecymalny i umieszczana w buforze ascii_out, a następnie wyświetlana.

Zadanie 4 – Program dodający dwie podane przez użytkownika liczby zapisane w U16

Program jest modyfikacją kodu z zadania domowego opisanego powyżej. Jedyna zmiana polega na uzupełnieniu bufora wartości (value_inX) wartościami 0xFF jeśli wprowadzona liczba jest ujemna. Jeśli liczba składa się z nieparzystej ilości cyfr heksadecymalnych, najstarsza pozycja w buforze uzupełniana jest wartością 0xF0.

2 myśli w temacie “Architektura Komputerów 2 – Laboratorium nr 3 – Dostęp do plików przez wywołania systemowe”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *